isobetong

Projekt MERLIN  – med effektivitet och mijöpåverkan i fokus 

merlin

Vi vill dela med oss av ett av våra senaste framgångsrika projekt i samarbete med HTE Produktion i Göteborg. Projektet MERLIN, beläget söder om IKEA Bäckebol, har varit en demonstration av effektivitet ur både tid- och miljöhänsyn.  Under den första etappen har imponerande 3.777 kubikmeter Isobetong® pumpats ut för att täcka en yta på 3.080 […]

Helikopterplattan, Drottning Silvias Barnsjukhus, Göteborg 

Helikopterplattan Drottning Silvias Barnsjukhus

I Projekt Helikopter låg utmaningen för kund i tryckhållfasthet trots låg vikt, då Helikopterplattan skulle vara placerad på översta våningen på Drottning Silvias Barnsjukhus. Vi kunde erbjuda rätt lösning på problemet och NCC valde Isobetong® som viktkompensation.

BT-Kemi, Teckomatorp

teckomatorp bt-kemi

Isobetong® har som uppgift att isolera ytan i Projekt BT-Kemi, där man värmer upp marken för att förånga gifterna och på så sätt rensa ut marken från föroreningar. Systemet bygger på den unika termiska in situ-metoden, IT-DSP, där jorden värms upp till 300ºC med hjälp av borrade värmebrunnar. Föroreningarna förångas med hjälp av värmen och sugs upp genom extraktionsbrunnar för att sedan tas om hand i en avancerad reningsanläggning. Du kan läsa mer om metoden på geoserve.se.

Isobetongs unika egenskaper sluter 100% tätt runt installationerna. På så sätt minimeras värmeläckage, processen effektiviseras och man minimerar energiförbrukningen.

Densiteten som levererats för projektet är 200 kg/m3 eftersom att den har en utmärkt isoleringsförmåga i kombination med hög hållfasthet. Volymen uppgick till ca 1800 kubik och genomfördes i två etapper.

VÄSTLÄNKEN, LISEBERG 

Västlänken Liseberg

I detta projekt hade man ritat in Eps skivor som markisolering under pålad platta. Detta medförde en hel rad utmaningar, då det fanns 26 toalettgrupper och alla rör var upphängda med över 300 svep. Dessutom var tidspressen enorm, med endast 10 veckors byggtid. Isobetong® var därmed det enda alternativet, som sparade in 2 veckors arbetstid och på så sätt ”lindrade” trycket på arbetsplatsen. 

KUNGSMÄSSAN P-DÄCK, KUNGSBACKA 

I Projekt P-däck var man tvungen att flytta upp parkeringen på taket på Kungsmässan. I kombination armerad betong, valde kunden att isolera med Isobetong® mellan butiker och p-yta för att uppnå maximalt värde gällande parametrarna lambda/tryckhållfasthet/vikt/logistik. Det var även viktigt för projektet att minimera materialupplagsplatser då Kungsmässan ligger centralt beläget i Kungsbacka. Isobetong®  framställs direkt på plats i våra mobila enheter och kräver således ingen förvaring. Isobetong®  blev därav den ultimata lösningen. 

Blå Stjärnan – snabbt och effektivt bygge tillsammans med Göteborgs Mark och Betong

blå stjärnan

På uppdrag av Göteborgs Mark och Betong har vi arbetat med grunden av det nya djursjukhuset i Mölndal. Sjukhuset omfattar en lokalarea på ca 7 000 kvm som kommer att erbjuda modern vård för hundar, katter, gnagare, reptiler och fåglar. Castellum bygger och förvaltar det nya djursjukhuset som kommer att innehålla avancerad medicinsk praktik där djurvälfärd och djurskydd är viktiga byggstenar. 

Byggprojektet vid Sundsvalls Resecentrum 

I ett infrastrukturprojekt vid Sundsvalls Resecentrum, på uppdrag av GRK Infra, har användningen av Isobetong® varit en hörnsten för framgång. Med fokus på att minska miljöpåverkan och öka effektiviteten har detta projekt visat hur vi kan överträffa traditionella material och leverera imponerande resultat.  Uppdraget omfattade en volym på 2.400 kubikmeter som pumpades ut på endast […]

Revolutionerande saneringsteknik på BT-Kemi i Teckomatorp

teckomatorp bt-kemi

Termisk rening av marken i Teckomatorp slutfördes med imponerande resultat, tack vare Isobetong®. Projektet, utfört på uppdrag av Geoserve, innebar uppvärmning av marken för att eliminera föroreningar från nedgrävda tunnor. Genom att marken värms upp till höga temperaturer avdunstar också föroreningarna.  Systemet bygger på den unika termiska in situ-metoden, IT-DSP, där jorden värms upp till 300°C […]

GEELY INNOVATION CENTER, LINDHOLMEN 

I Projekt Geely Innovation Center byggde man en ny mindre stadsdel med bland annat ett stort hotell i en del av området. Utmaningen för vår kund BRA Group låg i att minimera belastningen på kajkanten och man behövde göra en del markåtgärder. Vår lösning innebar att tung och förorenad lera grävdes bort och vi fyllde sedan på med Isobetong®. Resultatet av att använda sig av Isobetong®  i stället för andra alternativ, gjorde att projektet kunde spara närmare 6000 m3 schakt och deponi. Produktionen skedde om 300 m3 / dag och pågick under ca 2 månader.