isobetong

Infra

Isobetong®  levererar marknadens mest klimatsmarta lättfyllning. Användningsområdet spänner från vägunderbyggnad till enkla kulvertfyllningar. Genom att använda lättfyllning med Isobetong®  så sker ett aktivt val i att inte gräva ner någon mer plast i marken. Den låga vikten betyder mindre schaktmassor och minskade transporter. Inga upplagsplatser krävs för att lagerhålla något material. Ett samtal, en leverans, ett garanterat resultat. Alltid #OnDemand. 

Helt ensamma om att kunna leverera en produkt under 400 kg/m3 

Helt miljövänlig utan polystyren eller andra kemikalier 

  • Du knyter inte upp någon egen personal 
  • Ger utrymme för fokus på andra delar i projektet 
  • Leveransmetoden gör att man kapar mellanhänder och onödiga moment på bygget 

Bättre än betong tack vare att den isolerar värmen  (leder den sämre) 

Dämpar ljud effektivt

Uppdrag: Geely
Segment: Infra

Minskade transporter

0
Stycken

Insparade mil

0
Mil

Volym

0
M3

Minskade transporter

0
Stycken

Insparade mil

0
Mil

Volym

0
M3

Utmaning & lösning

I Projekt Geely Innovation Center byggde man en ny mindre stadsdel med bland annat ett stort hotell i en del av området. Utmaningen för vår kund BRA Group låg i att minimera belastningen på kajkanten och man behövde göra en del markåtgärder. Vår lösning innebar att tung och förorenad lera grävdes bort och vi fyllde sedan på med Isobetong®. Resultatet av att använda sig av Isobetong® i stället för andra alternativ, gjorde att projektet kunde spara närmare 6000 m3 schakt och deponi. Produktionen var 300 m3/dag och pågick under ca 2 månader.

Fler case

Helikopterplattan Drottning Silvias Barnsjukhus

Helikopterplattan, Drottning Silvias Barnsjukhus, Göteborg 

I Projekt Helikopter låg utmaningen för kund i tryckhållfasthet trots låg vikt, då Helikopterplattan skulle vara placerad på översta våningen...
teckomatorp bt-kemi

BT-Kemi, Teckomatorp

Isobetong® har som uppgift att isolera ytan i Projekt BT-Kemi, där man värmer upp marken för att förånga gifterna och...
Västlänken Liseberg

VÄSTLÄNKEN, LISEBERG 

I detta projekt hade man ritat in Eps skivor som markisolering under pålad platta. Detta medförde en hel rad utmaningar,...