Skip to content

infra

Isobetong®  levererar marknadens mest klimatsmarta lättfyllning. Användningsområdet spänner från vägunderbyggnad till enkla kulvertfyllningar. Genom att använda lättfyllning med Isobetong®  så sker ett aktivt val i att inte gräva ner någon mer plast i marken. Den låga vikten betyder mindre schaktmassor och minskade transporter. Inga upplagsplatser krävs för att lagerhålla något material. Ett samtal, en leverans, ett garanterat resultat. Alltid #OnDemand.

 

 

 

 

 

 

 

GEELY INNOVATION CENTER, LINDHOLMEN

UTMANING & LÖSNING

I Projekt Geely Innovation Center byggde man en ny mindre stadsdel med bland annat ett stort hotell i en del av området. Utmaningen för vår kund BRA Group låg i att minimera belastningen på kajkanten och man behövde göra en del markåtgärder. Vår lösning innebar att tung och förorenad lera grävdes bort och vi fyllde sedan på med Isobetong®. Resultatet av att använda sig av Isobetong®  i stället för andra alternativ, gjorde att projektet kunde spara närmare 6000 m3 schakt och deponi. Produktionen skedde om 300 m3 / dag och pågick under ca 2 månader.

KUNDER OCH REFERENSUPPDRAG 

Vi har sedan starten 2016 genomfört ett större antal projekt inom segmenten FLOOR, ROOF, INFRA och INNOVATION. Vi samarbetar idag med flertalet kunder såsom Skanska, Peab, NCC och GeoTech.

MINSKADE TRANSPORTER

st

INSPARADE MIL

VOLYM

m3

INFRA

Isobetong® levererar marknadens mest klimatsmarta lättfyllning.  Användningsområdet spänner från vägunderbyggnad till enkla kulvertfyllningar. Genom att använda lättfyllning med Isobetong®  så sker ett aktivt val i att inte gräva ner någon mer plast i marken. Den låga vikten betyder mindre schaktmassor och minskade transporter. Inga upplagsplatser krävs för att lagerhålla något material. Ett samtal, en leverans, ett garanterat resultat. Alltid #OnDemand.

Geely innovation center, Lindholmen

MINSKADE TRANSPORTER

INSPARADE MIL

VOLYM / m3

  • I Projekt Geely Innovation Center byggde man en ny mindre stadsdel med bland annat ett stort hotell i en del av området. Utmaningen för vår kund BRA Group låg i att minimera belastningen på kajkanten och man behövde göra en del markåtgärder. Vår lösning innebar att tung och förorenad lera grävdes bort och vi fyllde sedan på med Isobetong®. Resultatet av att använda sig av Isobetong® i stället för andra alternativ, gjorde att projektet kunde spara närmare 6000 m3 schakt och deponi. Produktionen skedde om 300 m3 / dag och pågick under ca 2 månader.

kUNDER & Referensuppdrag

Vi har sedan starten av 2016 genomfört ett större antal projekt inom segmenten FLOOR, ROOF, INFRA och INNOVATION.
Vi samarbetar idag med flertalet kunder såsom Skanska, Peab, GeoTeknik och NCC