Skip to content

roof

Isobetong® taklösning ROOF är en 100% ”tät” konstruktion med optimalt lambdavärde. Produkten projektanpassas och tillverkas direkt på arbetsplatsen och pumpas sedan upp på taket. Inga kranlyft,  inget spill, brandklass A1 och minimal hantering med resultat i minskad tid. Produkten appliceras av auktoriserad personal efter föreskrivna fall. Exempel är industritak, offentliga tak, P-däck, terrasser med mera.

 

 

 

 

 

 

 

KUNGSMÄSSAN P-DÄCK, KUNGSBACKA

UTMANING & LÖSNING

I Projekt P-däck var man tvungen att flytta upp parkeringen på taket på Kungsmässan. I kombination armerad betong, valde kunden att isolera med Isobetong® mellan butiker och p-yta för att uppnå maximalt värde gällande parametrarna lambda/tryckhållfasthet/vikt/logistik. Det var även viktigt för projektet att minimera materialupplagsplatser då Kungsmässan ligger centralt beläget i Kungsbacka. Isobetong®  framställs direkt på plats i våra mobila enheter och kräver således ingen förvaring. Isobetong®  blev därav den ultimata lösningen.

KUNDER & Referensuppdrag

Vi har  sedan starten av Isobetong 2016 genomfört ett större antal projekt inom segmenten FLOOR, ROOF, INFRA och INNOVATION.

Vi samarbetar idag med flertalet kunder såsom Skanska, Peab och GeoTech.

ANTAL

m3

CO2 BESPARING

ton

VIKT PER M2

kg

ROOF

Isobetong® taklösning ROOF är en 100% ”tät” konstruktion med optimalt lambdavärde. Produkten projektanpassas och tillverkas direkt på arbetsplatsen och pumpas sedan upp på taket. Inga kranlyft,  inget spil, brandklass A1 och minimal hantering med resultat i minskad tid. Produkten appliceras av auktoriserad personal efter föreskrivna fall. Exempel är industritak, offentliga tak, P-däck, terrasser med mera.

P-DÄCK, KUNGSMÄSSAN, KUNGSBACKA

ANTAL

m3

CO2 BESPARING

ton

VIKT PER M2

  • I Projekt P-däck var man tvungen att flytta upp parkeringen på taket på Kungsmässan. I kombination armerad betong, valde kunden att isolera med Isobetong® mellan butiker och p-yta för att uppnå maximalt värde gällande parametrarna lambda/tryckhållfasthet/vikt/logistik. Det var även viktigt för projektet att minimera materialupplagsplatser då Kungsmässan ligger centralt beläget i Kungsbacka. Isobetong®  framställs direkt på plats i våra mobila enheter och kräver således ingen förvaring. Isobetong® blev därav den ultimata lösningen.

kUNDER & Referensuppdrag

Vi har sedan starten 2016 genomfört ett större antal projekt inom segmenten FLOOR, ROOF, INFRA och INNOVATION. Vi samarbetar idag med flertalet kunder såsom Skanska, Peab, NCC och GeoTech.