isobetong

Densitet

0
Kg/Kubik

Volym

0
Kubik

Etapper

0
Stycken

Densitet

0
kg/Kubik

Volym

0
Kubik

Etapper

0
Stycken

BT-Kemi, Teckomatorp

UTMANING & LÖSNING 

Isobetong® har som uppgift att isolera ytan i Projekt BT-Kemi, där man värmer upp marken för att förånga gifterna och på så sätt rensa ut marken från föroreningar. Systemet bygger på den unika termiska in situ-metoden, IT-DSP, där jorden värms upp till 300ºC med hjälp av borrade värmebrunnar. Föroreningarna förångas med hjälp av värmen och sugs upp genom extraktionsbrunnar för att sedan tas om hand i en avancerad reningsanläggning. Du kan läsa mer om metoden på geoserve.se.

Isobetongs unika egenskaper sluter 100% tätt runt installationerna. På så sätt minimeras värmeläckage, processen effektiviseras och man minimerar energiförbrukningen.

Densiteten som levererats för projektet är 200 kg/m3 eftersom att den har en utmärkt isoleringsförmåga i kombination med hög hållfasthet. Volymen uppgick till ca 1800 kubik och genomfördes i två etapper.

KUNDER & REFERENSUPPDRAG 
Vi har sedan starten 2016 genomfört ett större antal projekt inom segmenten FLOOR, ROOF, INFRA och INNOVATION. Vi samarbetar idag med flertalet kunder såsom Skanska, Peab, NCC och GeoTech. 

bt-kemi teckomatorp

#8 Göran Nilsson

Försäljningsansvarig, ISO-Ingenjör
goran@isobetong.se
0731429248

#66 Janne Klingler

Produktionsledare
janne@isobetong.se
0709998998