isobetong

Vårt ansvar

Vi strävar efter att hitta lösningar som överträffar marknadens förväntningar och krav. Våra fokusområden är att hitta de som är innovativa, miljöeffektiva och socialt hållbara för våra barn och barnbarn. Affärsidén är att leverera och distribuera produkter inom lättviktsfyllning och isolering som syftar till att öka effektiviteten och minska miljöbelastningen i byggentreprenader.

INNOVATION OCH MILJÖ

Våren 2016 tecknade vi ett avtal med vår leverantör som har en av marknadens grönaste produkt. En produkt som man byggt hus med sedan 2010 i fyra världsdelar. Vi är mycket stolta över att kunna säga att vi lyckats förädla denna produkt och tagit den ett steg längre. Vi har lyckats fläta samman den med innovativa leveransmetoder, modern teknik och ett team av personal och samarbetspartners som bidrar med energi och engagemang på arbetsplatsen.

För att anta utmaningen med att leverera konkreta och innovativa lösningar till en marknad som stått stilla i många år och är i akut behov av nytänkande, så krävs ett hållbart koncept. Vi vill minimera transporter, logistik, upplagsplatser och spillhantering. Med detta som inriktning har vi ett miljöeffektivt koncept som är långsiktigt och hållbart både ekonomiskt och socialt.

RESPEKT OCH SOCIAL HÅLLBARHET

Vårt kärnvärde är respekt och social hållbarhet. Vi erbjuder en trygg och säker arbetsmiljö för alla medarbetare och förväntar oss att man tar sitt personliga ansvar för den gemensamma arbetsmiljön och säkerheten. Arbetar du hos oss så behandlar du dina medmänniskor på det sätt som du själv vill bli behandlad. Vi på Isobetong® förutsätter att du sätter ”laget före jaget” och föregår med gott exempel i alla lägen.

Precis som när man pratar om miljö så menar vi att ingen kan göra allt, men att alla kan göra något för att vara med i utvecklingen mot en hållbar framtid.

VÅRA RÅVAROR

CEMENT

Cement är världens äldsta byggnadsmaterial och grundstenen i Isobetong®.
Cement som Isobetong® prioriterar framställs i Europas modernaste cementfabrik där 85% av energibehoven består av alternativt bränsle. Cirkulär affärsmodell driver på forskning där restprodukten inom kort resulterar i klimatsmart flygbränsle.

LÄS MER OM VÅR VÅRT CEMENTVAL

VÅRA RÅVAROR

TILLSATSER

Isobetong® tillsatser från USLPore Europe GmbH är biotekniskt framställda, under varumärket. Tekniken är oerhört sofistikerad och bygger på ett artificiellt protein (Alfa-aminosyror) vilka USLPore har spenderat 10 000-tals timmar på forskning och utvärdering av. I sin färdiga form så består slutprodukten av ca 90% av är luft och har en minimal miljöpåverkan i framställning, applicering och nedbrytning.

USLPore Europe GmbH