isobetong

Betongrevolution
10 starka skäl

Isobetong®  tillverkas på plats vilket betyder att vi enbart transporterar 10% i jämförelse med alternativen. Isobetong® kan jämföras med en ballong som fylls på med luft först då den är framme.

 Isobetong® är en biotekniskt framställd lättviktsfyllnad/isolering som tillverkas i mobila fabriker genom att enbart tillsätta cement, luft och vatten. Alternativet till Isobetong® är i första hand plast. 

Den ökade effektiviteten och miljöbesparingen är revolutionerande.  

Samarbetet mellan Antopus Concrete Solution AB och LUCA Industries Int. startade 2016. 

Resultatet är en ny spännande innovation som bygger på biotekniskt framställd lättviktsfyllnad/isolering. Ambitionen är att växa globalt. 

Isobetong® marknadsroll är att stå för den strategiska förmågan. Vi vänder oss till en entreprenadmarknad vars främsta styrka är den operativa förmågan. Marknadsfokus är miljövinster, situationsanpassning, effektivitet och förbättrad prestanda. Våra kunder är i framkant, jobbar smartare och är större vinnare. Leveransen är unik, innovativ, skräddarsydd för varje uppdrag med ett bemötande som ger omgivningen positiv energi. 

Helt ensamma om att kunna leverera en produkt under 400 kg/m3 

Helt miljövänlig utan polystyren eller andra kemikalier 

  • Du knyter inte upp någon egen personal 
  • Ger utrymme för fokus på andra delar i projektet 
  • Leveransmetoden gör att man kapar mellanhänder och onödiga moment på bygget 

Bättre än betong tack vare att den isolerar värmen  (leder den sämre) 

Dämpar ljud effektivt

Kostnadseffektiv både vid små och stora leveranser 

Isobetong är helt nedbrytbart 

Ett samtal, en leverans 

Endast det som finns i slangen när man är klar. 

Inget skräp att hålla efter 

Inga upplagsplatser 

Inget att släpa i trappor och flytta runt på bygget 

#8 Göran Nilsson

Försäljningsansvarig, ISO-Ingenjör
goran@isobetong.se
0731429248

#66 Janne Klingler

Produktionsledare
janne@isobetong.se
0709998998

Helt ensamma om att kunna leverera en produkt under 400 kg/m3 

Helt miljövänlig utan polystyren eller andra kemikalier 

  • Du knyter inte upp någon egen personal 
  • Ger utrymme för fokus på andra delar i projektet 
  • Leveransmetoden gör att man kapar mellanhänder och onödiga moment på bygget 

Bättre än betong tack vare att den isolerar värmen  (leder den sämre) 

Dämpar ljud effektivt

Kostnadseffektiv både vid små och stora leveranser 

Isobetong är helt nedbrytbart 

Ett samtal, en leverans 

Endast det som finns i slangen när man är klar. 

Inget skräp att hålla efter 

Inga upplagsplatser 

Inget att släpa i trappor och flytta runt på bygget 

Uppdrag: Geely
Segment: Infra

Minskade transporter

0
Stycken

Minskad transportsträcka

0
Mil

Antal kubik

0
Per dag

Minskade transporter

0
Stycken

Minskad transportsträcka

0
Mil

Antal kubik

0
Per dag

Utmaning & lösning

I Projekt Geely Innovation Center byggde man en ny mindre stadsdel med bland annat ett stort hotell i en del av området. Utmaningen för vår kund BRA Group låg i att minimera belastningen på kajkanten och man behövde göra en del markåtgärder. Vår lösning innebar att tung och förorenad lera grävdes bort och vi fyllde sedan på med Isobetong®. Resultatet av att använda sig av Isobetong® i stället för andra alternativ, gjorde att projektet kunde spara närmare 6000 m3 schakt och deponi. Produktionen var 300 m3/dag och pågick under ca 2 månader.

Fler case

teckomatorp bt-kemi

BT-Kemi, Teckomatorp

Isobetong® har som uppgift att isolera ytan i Projekt BT-Kemi, där man värmer upp marken för att förånga gifterna och på så sätt rensa ut

Läs mer »