isobetong

MINSKADE TRANSPORTER

0
St

INSPARADE MIL

0

VOLYM

0
M3

MINSKADE TRANSPORTER

0
St

INSPARADE MIL

0

VOLYM

0
M3

Geely Innovation Center Lindholmen

UTMANING & LÖSNING 

I Projekt Geely Innovation Center byggde man en ny mindre stadsdel med bland annat ett stort hotell i en del av området. Utmaningen för vår kund BRA Group låg i att minimera belastningen på kajkanten och man behövde göra en del markåtgärder. Vår lösning innebar att tung och förorenad lera grävdes bort och vi fyllde sedan på med Isobetong®. Resultatet av att använda sig av Isobetong®  i stället för andra alternativ, gjorde att projektet kunde spara närmare 6000 m3 schakt och deponi. Produktionen skedde om 300 m3 / dag och pågick under ca 2 månader. 

KUNDER OCH REFERENSUPPDRAG  
Vi har sedan starten 2016 genomfört ett större antal projekt inom segmenten FLOOR, ROOF, INFRA och INNOVATION. Vi samarbetar idag med flertalet kunder såsom Skanska, Peab, NCC och GeoTech. 

#8 Göran Nilsson

Försäljningsansvarig, ISO-Ingenjör
goran@isobetong.se
0731429248

#66 Janne Klingler

Produktionsledare
janne@isobetong.se
0709998998