isobetong

Innovation

Isobetong® är synonymt med en hållbar revolution. Med Isobetong® öppnas möjligheter till effektivisering och optimering av ert projekt utan att tumma på kvalitet, ekonomi eller miljö. Med en världsunik industriell process framtagen tillsammans med Luca Industries International, kan vi erbjuda projektspecifika lösningar överallt i ett byggprojekt. Nyckeln är framtidsorienterade beställare, processkontroll och en lösningsorienterad organisation. Alltid #OnDemand. 

Helt ensamma om att kunna leverera en produkt under 400 kg/m3 

Helt miljövänlig utan polystyren eller andra kemikalier 

  • Du knyter inte upp någon egen personal 
  • Ger utrymme för fokus på andra delar i projektet 
  • Leveransmetoden gör att man kapar mellanhänder och onödiga moment på bygget 

Bättre än betong tack vare att den isolerar värmen  (leder den sämre) 

Dämpar ljud effektivt

Uppdrag: BT-Kemi Teckomatorp
Segment: Innovation

Densitet

0
Kg/Kubik

Volym

0
Kubik

Etapper

0
Stycken

Densitet

0
kg/Kubik

Volym

0
Kubik

Etapper

0
Stycken

Utmaning & lösning

Isobetong® har som uppgift att isolera ytan i Projekt BT-Kemi, där man värmer upp marken för att förånga gifterna och på så sätt rensa ut marken från föroreningar. Systemet bygger på den unika termiska in situ-metoden, IT-DSP, där jorden värms upp till 300ºC med hjälp av borrade värmebrunnar. Föroreningarna förångas med hjälp av värmen och sugs upp genom extraktionsbrunnar för att sedan tas om hand i en avancerad reningsanläggning. Du kan läsa mer om metoden på geoserve.se.

Isobetongs unika egenskaper sluter 100% tätt runt installationerna. På så sätt minimeras värmeläckage, processen effektiviseras och man minimerar energiförbrukningen.

Densiteten som levererats för projektet är 200 kg/m3 eftersom att den har en utmärkt isoleringsförmåga i kombination med hög hållfasthet. Volymen uppgick till ca 1800 kubik och genomfördes i två etapper.

Fler case

Helikopterplattan Drottning Silvias Barnsjukhus

Helikopterplattan, Drottning Silvias Barnsjukhus, Göteborg 

I Projekt Helikopter låg utmaningen för kund i tryckhållfasthet trots låg vikt, då Helikopterplattan skulle vara placerad på översta våningen...
teckomatorp bt-kemi

BT-Kemi, Teckomatorp

Isobetong® har som uppgift att isolera ytan i Projekt BT-Kemi, där man värmer upp marken för att förånga gifterna och...
Västlänken Liseberg

VÄSTLÄNKEN, LISEBERG 

I detta projekt hade man ritat in Eps skivor som markisolering under pålad platta. Detta medförde en hel rad utmaningar,...