isobetong

Segment

Arkiv

Byggprojektet vid Sundsvalls Resecentrum 

I ett infrastrukturprojekt vid Sundsvalls Resecentrum, på uppdrag av GRK Infra, har användningen av Isobetong® varit en hörnsten för framgång. Med fokus på att minska miljöpåverkan och öka effektiviteten har detta projekt visat hur vi kan överträffa traditionella material och leverera imponerande resultat. 

Uppdraget omfattade en volym på 2.400 kubikmeter som pumpades ut på endast 4 dagar, vilket visar på produktens egenskaper och användbarhet när det kommer till att effektivisera en byggprocess. 

Vår funktion var att kompensera för en rivning av en gammal järnvägsbro. Genom att använda Isobetong som lättfyllning under den nya vägsträckan minskar man marktrycket och undviker onormala sättningar. Alternativ som lättklinker och skumglas övervägdes, men valet föll på Isobetong av miljöskäl och för att minimera kundens egna insatser i bygget. 

Genom att använda Isobetong®
minskar man marktrycket och undviker  
onormala sättningar. 

En av de största utmaningarna för projektet var att arbeta runt rör i marken. Traditionella material har svårt att komprimeras effektivt och riskerar att förstöra dessa. Tack vare lätta fyllnadsegenskaper hos Isobetong så löser vi detta problem och skapar en stabil grund utan att kompromissa på kvaliteten. 

Logistik och upplagsplatser var också kritiska aspekter under bygget. Detta hanterades smidigt med hjälp av våra mobila fabriker och projektet kunde därför hålla sig inom de strikta tidsramarna. Dessutom bidrar den mobila lösningen och framkörning på plats till att vi minimerar miljöpåverkan och minskar antalet transporter markant, något som vara högt prioriterat hos både GRK Infra och projektets intressenter. 

Den betydande miljövinsten i detta projekt är imponerande – hela 51 ton CO2 sparades in. Detta kan jämföras med uppvärmningen av 13 hushåll under ett år eller den mängd koldioxid som absorberas av 2500 fullvuxna träd under ett års tid. 

Isobetongâ har visat sig vara en framstående lösning som inte bara överträffar förväntningarna när det gäller byggprestanda utan också markerar en viktig milstolpe i hållbarhet och miljömedvetenhet inom infrastruktursektorn. För framtida generationer. 

Dela den här artikeln

Facebook
Twitter
LinkedIn

Fler nyheter

blå stjärnan

Blå Stjärnan – snabbt och effektivt bygge tillsammans med Göteborgs Mark och Betong

På uppdrag av Göteborgs Mark och Betong har vi arbetat med grunden av det nya djursjukhuset i Mölndal. Sjukhuset omfattar en lokalarea på ca 7 000 kvm som kommer att erbjuda modern vård för hundar, katter, gnagare, reptiler och fåglar. Castellum bygger och förvaltar det nya djursjukhuset som kommer att innehålla avancerad medicinsk praktik där djurvälfärd och djurskydd är viktiga byggstenar. 

Läs mer »