isobetong

Projekt MERLIN  – med effektivitet och mijöpåverkan i fokus 

merlin

Vi vill dela med oss av ett av våra senaste framgångsrika projekt i samarbete med HTE Produktion i Göteborg. Projektet MERLIN, beläget söder om IKEA Bäckebol, har varit en demonstration av effektivitet ur både tid- och miljöhänsyn.  Under den första etappen har imponerande 3.777 kubikmeter Isobetong® pumpats ut för att täcka en yta på 3.080 […]

Blå Stjärnan – snabbt och effektivt bygge tillsammans med Göteborgs Mark och Betong

blå stjärnan

På uppdrag av Göteborgs Mark och Betong har vi arbetat med grunden av det nya djursjukhuset i Mölndal. Sjukhuset omfattar en lokalarea på ca 7 000 kvm som kommer att erbjuda modern vård för hundar, katter, gnagare, reptiler och fåglar. Castellum bygger och förvaltar det nya djursjukhuset som kommer att innehålla avancerad medicinsk praktik där djurvälfärd och djurskydd är viktiga byggstenar. 

Byggprojektet vid Sundsvalls Resecentrum 

I ett infrastrukturprojekt vid Sundsvalls Resecentrum, på uppdrag av GRK Infra, har användningen av Isobetong® varit en hörnsten för framgång. Med fokus på att minska miljöpåverkan och öka effektiviteten har detta projekt visat hur vi kan överträffa traditionella material och leverera imponerande resultat.  Uppdraget omfattade en volym på 2.400 kubikmeter som pumpades ut på endast […]

Revolutionerande saneringsteknik på BT-Kemi i Teckomatorp

teckomatorp bt-kemi

Termisk rening av marken i Teckomatorp slutfördes med imponerande resultat, tack vare Isobetong®. Projektet, utfört på uppdrag av Geoserve, innebar uppvärmning av marken för att eliminera föroreningar från nedgrävda tunnor. Genom att marken värms upp till höga temperaturer avdunstar också föroreningarna.  Systemet bygger på den unika termiska in situ-metoden, IT-DSP, där jorden värms upp till 300°C […]