isobetong

Helikopterplattan, Drottning Silvias Barnsjukhus, Göteborg 

Helikopterplattan Drottning Silvias Barnsjukhus

I Projekt Helikopter låg utmaningen för kund i tryckhållfasthet trots låg vikt, då Helikopterplattan skulle vara placerad på översta våningen på Drottning Silvias Barnsjukhus. Vi kunde erbjuda rätt lösning på problemet och NCC valde Isobetong® som viktkompensation.

BT-Kemi, Teckomatorp

teckomatorp bt-kemi

Isobetong® har som uppgift att isolera ytan i Projekt BT-Kemi, där man värmer upp marken för att förånga gifterna och på så sätt rensa ut marken från föroreningar. Systemet bygger på den unika termiska in situ-metoden, IT-DSP, där jorden värms upp till 300ºC med hjälp av borrade värmebrunnar. Föroreningarna förångas med hjälp av värmen och sugs upp genom extraktionsbrunnar för att sedan tas om hand i en avancerad reningsanläggning. Du kan läsa mer om metoden på geoserve.se.

Isobetongs unika egenskaper sluter 100% tätt runt installationerna. På så sätt minimeras värmeläckage, processen effektiviseras och man minimerar energiförbrukningen.

Densiteten som levererats för projektet är 200 kg/m3 eftersom att den har en utmärkt isoleringsförmåga i kombination med hög hållfasthet. Volymen uppgick till ca 1800 kubik och genomfördes i två etapper.

VÄSTLÄNKEN, LISEBERG 

Västlänken Liseberg

I detta projekt hade man ritat in Eps skivor som markisolering under pålad platta. Detta medförde en hel rad utmaningar, då det fanns 26 toalettgrupper och alla rör var upphängda med över 300 svep. Dessutom var tidspressen enorm, med endast 10 veckors byggtid. Isobetong® var därmed det enda alternativet, som sparade in 2 veckors arbetstid och på så sätt ”lindrade” trycket på arbetsplatsen. 

KUNGSMÄSSAN P-DÄCK, KUNGSBACKA 

I Projekt P-däck var man tvungen att flytta upp parkeringen på taket på Kungsmässan. I kombination armerad betong, valde kunden att isolera med Isobetong® mellan butiker och p-yta för att uppnå maximalt värde gällande parametrarna lambda/tryckhållfasthet/vikt/logistik. Det var även viktigt för projektet att minimera materialupplagsplatser då Kungsmässan ligger centralt beläget i Kungsbacka. Isobetong®  framställs direkt på plats i våra mobila enheter och kräver således ingen förvaring. Isobetong®  blev därav den ultimata lösningen. 

GEELY INNOVATION CENTER, LINDHOLMEN 

I Projekt Geely Innovation Center byggde man en ny mindre stadsdel med bland annat ett stort hotell i en del av området. Utmaningen för vår kund BRA Group låg i att minimera belastningen på kajkanten och man behövde göra en del markåtgärder. Vår lösning innebar att tung och förorenad lera grävdes bort och vi fyllde sedan på med Isobetong®. Resultatet av att använda sig av Isobetong®  i stället för andra alternativ, gjorde att projektet kunde spara närmare 6000 m3 schakt och deponi. Produktionen skedde om 300 m3 / dag och pågick under ca 2 månader.