Infrastruktur

Infrastruktur

Isobetong® kan med sin höga tryckhållfasthet och låga vikt bli den perfekta grunden för framtidens vägar. Den låga vikten resulterar i att mindre massor behövs grävas ur, och transporteras till tipp. På så vis minskas byggtiden markant. Produkten appliceras med Antopus larvburna mobila fabrik som anpassas efter antal filer, bredd och andra önskemål. Med det nya systemet minskar också transporter till och från arbetsplatsen då vi endast fraktar 7% av vårt material, resten skapas på arbetsplatsen.