Utfackningsväggar

Utfackningsväggar

Isobetong® besparar ert arbete med vindstopper, regling, isolering, ångspärr och skivmontering på insidan av väggen. Vår utfackningsvägg kan även fås med gjutstopp för valvet ovanför om så önskas.