Isobetong® - On Demand

Isobetong® - On Demand

Isobetong® används med fördel när projektet är lite utöver det vanliga. När vikt ochållfasthet måste harmoniera med ekonomi och miljö är Isobetong® det givna valet.

Vi kan med stolthet säga att vi vart med och bidragit till att sjuka barn får rätt vård, snabbare. På Drottning Silvias Barnsjukhus i Göteborg använde man Isobetong® som fyllning när man byggde den nya, ca Ø 20m, stora helikopterplattan på taket Isobetong® lades i fall med förmonterade brunnar för avrinning.

Hör av dig angående ditt specialprojekt.