Brandisolering

Brandisolering

Med sin uppbyggnad av enbart cement, vatten och biotekniskt skum erhålls brandklass A1. Isobetong® ger byggdelen ett isolerande skikt som förhindrar värmespridning till intilliggande byggdelar såväl i väggar, bjälklag och tak. Isobetong® ger därmed en oslagbar slutprodukt i förhållande till konventionella material.