Close
Skip to content

Isobetong® by LithoPore® 
revolusjonerer 
byggebransjen.

MISSION: HELIPAD
SEGMENT: INNOVATION

ANTALL KRANLØFT

st

VETIKAL STIGNING

m

LEVERT

m3

MISSION: Geely
SEGMENT: Infra

REDUSERTE TRANSPORTER

stk

INNSPARTE MIL

mil

VOLUM

m3/dag

MISSION: Västlänken, Liseberg
SEGMENT: Floor

SPART ARBEIDSTID

tim

TETTHET

kg/m3

KALDRAS

%

MISSION: KUNGSMÄSSAN
SEGMENT: ROOF

ANTALL

m3

Co2 BESPARELSE

tonn

VEKT PER M2

kg