Takkonstruktion 2
Takkonstruktion 2

Takkonstruktion 2

Bilden nedan illustrerar hur man tillsammans med Isobetong® isolerar en takkonstruktion som överträffar dagens krav, både vad gäller miljö och energi. Genom att låta oss effektivisera din arbetsplats frigör du både tid och personal. Beroende på vilka krav som ställs på värmegenomströmningen bestäms tjockleken på konstruktionen. Ytan förseglas sedan med flytspackel och beläggs med erforderligt tätskikt. Notera att fall byggs med Isobetong® i stället för fallgjutningsbetong.