Collection: Markkompensation

Med sin extremt låga vikt är Isobetong® det perfekta valet vid kompensationsfyllningar. Isobetong® kan levereras hydrofoberad så att inget vatten sugs upp. Isobetong® kan levereras i densiteter från 75 kg – 400 kg/m³ beroende på era krav på lambdavärde och tryckhållfasthet. Den låga vikten gör att mindre massor behöver schaktas och transporteras bort. Detta tillsammans med brandklass A1, inga upplagsplatser, inget spill inga övriga maskinkostnader och ingen komprimering gör Isobetong® till en ekonomiskt och tidsmässigt bästa alternativet.

Sorry, there are no products in this collection