Collection: Grundkonstruktion

Bilden illustrerar hur man tillsammans med Isobetong® bygger en grundkonstruktion som överträffar dagens krav, både vad gäller miljö och energi. Genom att slippa såga och skära cellplast runt rör och andra genomföringar, får du tillsammans med Isobetong® och den nya metoden en helt ”tät” konstruktion utan energiläckage. Den flytande isoleringen sluter garanterat tätt runt alla genomföringar och fyller ut i alla skrymslen. Andra fördelar med att isolera din grund med Isobetong®

-Fyller tätt runt alla rör och genomföringar
-Ingen flisning nödvändig
-Inga onödiga transporter
-Minimal arbetsinsats från beställare
-Just in time leveranser
-Brandklass A1
-Helt miljövänligt
-Inget spill
-Inga returer
-Ren arbetsplats
Grundkonstruktion